2 juni t/m 14 juli 2024

Uni Versa

Galerie Oldenburg BBK, DU

Solo-expositie op uitnodiging van Galerie Oldenburg BBK, Oldenburg DU

Opening op zondagochtend 2 juni 2024 om 11 uur

Openingspeech door Wim Heesen, verbonden aan Kreativraum STAUBLAU, Oldenburg

BBK-Galerie
Peterstrasse 1
26121 Oldenburg DU
BBK-Oldenburg.de