Een verloren rijk

Berlijn, 20 maart 2020

‘Wie is die vreemdeling die in ons huis

nog maar onlangs beland is, zwijnenhouder?

Op wat voor volk van afkomst is hij trots?

Waar woont zijn ras, waar ligt zijn vadergrond?

Ocharmen! Toch lijkt hij met zijn gestalte

een vorst, maar goden brengen tot ellende

de stervelingen die veel moeten zwerven

zo dikwijls als zij hun, al zijn het vorsten,

de draden spinnen van het ongeluk?’

 

(uit Odyssee, twintigste zang)

papier, landkaarten, Schlüsselquaste