Eerst een vuur

Berlijn, 30 maart 2020

“Eerst een vuur in de paleiszaal.”

(uit Odyssee, twaalfde zang)

Deze uitroep deed Odysseus om licht en energie op te roepen  in zijn zojuist herwonnen heerschappij op Ithaka.

Deze pigmenten zijn voor mij als het vuur.