Fellini

Berlijn, 29 maart 2020

Kunst ontstaat tussen wat je weet, tussen de materiële wereld en die vreemde chaos die wij van binnen hebben, wat voor vorm dat nu ook aanneemt, het is op zijn best een heel precair evenwicht tussen het bewuste en het onbewuste.
Iedereen leeft in die gevaarlijke en fantastische wereld tussen dingen die je wel en die je niet weet,
tussen licht en donker, en daarin een vorm van orde scheppen, dat is wat kunst is, en in die zin is er eigenlijk maar één kunstenaar, bestaande uit alle kunstenaars tezamen.

Federico Fellini

ateliermuur in late zonlicht