In het stof

Berlijn, 22 maart 2020

‘Ze beten allen samen in het stof van de onmetelijke aarde.’

 

(uit Odyssee, tweeëntwintigste zang)

ateliervloer