Over de berg

Berlijn, 1 april 2022

Ik hief mij uit de heil’ge wateren op,
Herboren als een nieuw ontwaakte plant,
Wie t nieuwe loof een jeugdig aanzien geeft –

Rein en geschikt tot d’opgang naar de sterren.

Laatste versregels uit De Louteringsberg, zang XXXIII,
uit Divina Commedia van Dante Alighieri
geschreven tussen 1307 en 1321.
Metrische vertaling door A.S. Kok, uitgegeven door A.C. Kruseman, Haarlem, 1864.