Planeten

Berlijn, 11 mei 2020

De oude Grieken merkten al op dat sommige hemellichamen niet stil stonden, maar langs de hemel zwierven. Vandaar het woord ‘planeten’, oftewel ‘planètès in het Grieks, dat weer afgeleid is van het werkwoord ‘planan’, wat zwerven, dwalen betekent.
 
‘Planètès’: dolers, zwervers.
 
Dwaalsterren.