Eerst een vuur

Eerst een vuur

“Eerst een vuur in de paleiszaal.”

 

(uit Odyssee, twaalfde zang)

Deze uitroep deed Odysseus om licht en energie op te roepen  in zijn zojuist herwonnen heerschappij op Ithaka.

Deze pigmenten zijn als het vuur.

 

Een verloren rijk

Een verloren rijk

‘Wie is die vreemdeling die in ons huis

nog maar onlangs beland is, zwijnenhouder?

Op wat voor volk van afkomst is hij trots?

Waar woont zijn ras, waar ligt zijn vadergrond?

Ocharmen! Toch lijkt hij met zijn gestalte

een vorst, maar goden brengen tot ellende

de stervelingen die veel moeten zwerven

zo dikwijls als zij hun, al zijn het vorsten,

de draden spinnen van het ongeluk?’

 

(uit Odyssee, twintigste zang)

papier, landkaarten, Schlüsselquaste

 

De wortel zwart

De wortel zwart

‘De wortel zwart, de bloesem wit als melk.

Voor goden heet het moly, moeilijk uit

te graven voor de sterfelijke mensen,

voor goden is er niets onmogelijks.’

 

(uit Odyssee, tiende zang)

gekleurde platen van ‘Het kabinet van natuurlijk curiositeiten’, verzameld door apotheker Albertus Seba (1665-1736) in de 18e eeuw.