“Eerst een vuur in de paleiszaal.”

 

(uit Odyssee, twaalfde zang)

Deze uitroep deed Odysseus om licht en energie op te roepen  in zijn zojuist herwonnen heerschappij op Ithaka.

Deze pigmenten zijn als het vuur.