28 september 2015 t/m 28 augustus 2016

Knitting!

Fries Museum Leeuwarden

Group exhibition

Een sprookjeswereld over de kunst van het breien
Curator: Gineke Arnolli
Vormgeving: Studio La Meul Rotterdam

Fries Museum
Wilhelminaplein 92
8911 BS Leeuwarden

FriesMuseum.nl