Artist statement

Als kind wilde ik vliegen, loskomen van de grond. Als beeldend kunstenaar draai ik graag de dingen om, til ze op, of hang ze aan het plafond; onder wordt boven, en veraf haal ik dichterbij. Ik creëer graag een illusie van zweven, een ander perspectief, in het besef dat alles met alles samenhangt; de grond onder onze voeten, de wereld boven ons en om ons heen. Het uitspansel omspant en verbindt. Dat maakt sterk en kwetsbaar tegelijkertijd.

Mijn beelden hangen in bomen, wiebelen op de rand van een dak, of vinden een plek aan de muur. Niet zelden met meerdere tegelijkertijd, in een ruimte vullende installatie. In serie werken is een fijne manier om met mijn handen verder te associëren.

Op intuïtie en met allerlei materialen, laveer ik in dat ondefinieerbare gebied tussen natuur en abstractie; in een niet aflatende poging het vloeiende en het weerbarstige te verbinden. In een verlangen naar eenheid, met tijd, materialen en afstand als mijn gereedschap.

Kijken is een vorm van afstand overbruggen. Ik probeer afstanden te definiëren, afstand te overbruggen, tot dat andere, tot die ander, tot de wereld, het universum.

Jolanda Meulendijks
beeldend kunstenaar, NL