Thrown out of Space   2021

Als een archipelago zwermen de werken om elkaar, in tijdelijkheid samen.

Vloerinstallatie gemaakt voor de tentoonstelling Expo Elleboog in de Elleboogkerk te Amersfoort

De installatie is samengesteld uit werken afkomstig van verschillende recente series werk, gemaakt van karton, pure pigmenten, metaal en readymades.

curator Gerard de Kleijn

600 x 350 x 35 cm

Foto’s: Dirk Verwoerd

 

 

Tijdens de eerste lockdown in 2020 werkte ik maandenlang afgezonderd in een artist in residence in Berlijn. Het bood me de gelegenheid op afstand, fysiek en mentaal, de wereld te aanschouwen. Aan de hand van de Odyssee van Homerus reisde ik in mijn hoofd en het heelal. Ik jutte karton van de straat en gebruikte pigment uit het atelier. Deze ervaringen nam ik mee naar mijn Amersfoortse atelier.
Kijken is een vorm van afstand bepalen, en van afstand overbruggen; een positiebepaling. Dichtbij lijkt dan soms erg ver, en veraf soms heel dichtbij. Ik probeer met mijn handen die afstand een loertje te draaien. Een niet aflatende poging het onverenigbare te verbinden, met karton, pure pigmenten, steen, koper, draad, metaal.
Ik sla hier en daar piketpaaltjes in het universum en construeer een planetaire schijnwereld, opgebouwd uit karton, pure pigmenten, atlaskaarten, bladgoud en readymades.

Jolanda Meulendijks 2021

 

Thrown out of Space 2021

During the first lockdown in 2020, I worked secluded for months in an artist in residence in Berlin. It gave me the opportunity to contemplate the world from a distance, physically and mentally. Based on Homer’s Odyssey, I traveled inside my head and the universe.
I jutted cardboard from the street and used pigments available in the studio.
Looking is a form of determining distance, and of bridging a distance; a determination of position. Therefore nearby sometimes seems very far, and far seems very close. I try to deceive distance with my hands. A relentless attempt to connect the incompatible, with cardboard, pure pigments, stone, copper, wire, metal. Here and there I drive picket lines in the universe and construct a planetary make-believe world, composed of cardboard, pure pigments, atlas maps, gold leaf and readymades.

Jolanda Meulendijks        2021