‘Toen ik hem zag, stortte ik tranen
en kreeg deernis met hem en sprak:
Welk lot van de smartvolle dood heeft u toch overweldigd?

 

(Odyssee, elfde zang)